BCH突破420美元关口 日内涨幅为5.74%

2021-01-03 BCH突破420美元关口 日内涨幅为5.74%已关闭评论

火币全球站数据显示,BCH短线上涨,突破420美元关口,现报420.03美元,日内涨幅达到5.74%,行情波动较大,请做好风险控制。